Adolf Chevalier. Rycerz śląski

Chevalier Adolf – malarz śląski o tajemniczym rodowodzie urodził się w roku 1831 w miejscowości Grossen. W źródłach, do których dotarłem, tych niemieckich i francuskich, miejscowość ta lokowana jest w krainie Brandenburgia, z zaznaczeniem, że znajduje się ona (ta miejscowość) nad rzeką Odrą. Owszem, część kraju związkowego Brandenburgia dotyka Odry, ale zasadniczo jest to Pojezierze Maklemburskie umiejscowione pomiędzy rzekami Hawelą, Sprewą i Odrą ze stolicą w Poczdamie. Autorzy tych biogramów znakomitego malarza mylą się jednak co do lokalizacji miejsca urodzenia malarza. Grossen vel Grosen to miejscowość znajdująca się nad Odrą na trasie drogi krajowej nr 341 w kilkunastu kilometrach od Brzegu Dolnego w stronę Lubina. Nazywa się Grodzanów. Tak więc Grodzanów lub niemiecki Grossen zawsze należał do krainy Śląskiej (Dolny Śląsk-Niederschlesien), więc dlatego pragnę podkreślić, że te wszystkie ustalenia miejsca urodzenia Chevaliera mylne, by przywrócić temu znakomitemu malarzowi śląski rodowód i dołączyć go do znakomitej plejady wybitnych artystów światowej klasy, urodzonych i wychowanych na wspaniałej i pięknej Ziemi Śląskiej. Zresztą obejrzyjcie zamieszczoną przy eseju ilustrację olejnego obrazu, która jest poetycką wizją stron rodzinnych Chevaliera. To hymn pochwalny ziemi, która go usynowiła i wychowała To dzieło dziękczynne stronom rodzinnym malarza, ale które stały się jego ojczyzną prawdopodobnie przez przypadek. Początek wieku XIX to triumfalny pochód i podbój Europy wojskami Wielkiego Napoleona.Wyprawa jednak na Rosję skończyła się klęską. Z 400-tysięcznej armii powróciło do francuskiej ojczyzny zaledwie 80-90 tysięcy ocalonych żołnierzy. Znaczna część z nich nie dotarła do Francji. Ocalenia próbowali szukać wśród ludów i narodów mijanych podczas odwrotu po drodze. Często, przygarnięci przez miejscowych, zostawali wśród nich na stałe. Z czasem asymilując się. Wszystko wskazuje, że właśnie taki los spotkał ojca Adolfa. Droga powrotna napoleońskiego żołnierza-tułacza, ojca malarza, powracającego z przegranej wyprawy na Moskwę prowadziła przez Dolny Śląsk. Skąd bowiem na naszym rodzimym śląskim obszarze znalazł się Ślązak o nazwisku Chevalier, w dodatku w oryginalnej pisowni francuskiej. Nazwisko malarza na polski tłumaczy się jako Rycerz i jest we Francji bardzo, ale to bardzo popularne. Pośród 60-ciu artystów-malarzy, wymienionych w E.Benezit prawie wszyscy Francuzami. Tylko nasz śląski artysta Adolf Chevalier odnotowany jest jako malarz niemiecki. wizję obdartych, wymizerowanych rozbitków francuskich, wygłodzonych i umierających, znakomicie zobrazował nasz genialny polski malarz-batalista Wojciech Kossak. Ojciec Adolfa, konający z wycieńczenia i głodu w roku 1813, u kresu sił przygarnięty został przez gościnnych i litujących się nad rozbitkiem miejscowych Ślązaków. To oni, nie bacząc na to, że jako żołnierz francuski, ojciec Adolfa był ich wrogiem, zapewnili mu wikt i opiekę lekarską, by ostatecznie odkarmionego i odchowanego ożenić z miejscową pięknością. Tak oto rycerz francuski, przygarnięty przez otwartych i życzliwych, miłujących pokój i bogobojnych Ślązaków stał się Ślązakiem, zachowując jedynie nazwisko w swojej oryginalnej pisowni. Chevalier Adolf figuruje więc w leksykonach malarskich i wydaniach encyklopedycznych jako malarz niemiecki. Czasami jednak niedoinformowani autorzy lub nacjonalistycznie usposobieni marszandzi lub historycy malarstwa podają jego przynależność narodową jako francuską,albo czynią to zmyleni francusko brzmiącym nazwiskiem lub chcą podkreślić, że ten wybitny śląski barbizończyk przynależy do świata kultury francuskiej.

Nam, tu na Śląsku, tego typu spory nie wadzą. Możemy jednak z wielką satysfakcją i radością uznać Adolfa Chevaliera za swojego, rodzimego śląskiego wybitnego artystę plastyka, którego z wielkim honorem i nie mniejszym mozołem do grona wybitnych śląskich przedstawicieli rekomenduje Jan St.Trzos de Sagorza. c.d.n.

Reklamy

Możliwość komentowania Adolf Chevalier. Rycerz śląski została wyłączona

Filed under malarstwo, Sztuka

Możliwość komentowania jest wyłączona.